Systemy sygnalizacji pożaru - co warto o nich wiedzieć?

Systemy Sygnalizacji Pożaru (SAP, SSP) służą do wykrywania zagrożenia pożarowego, ale też sygnalizowania i powiadamiania o zagrożeniu. Co najważniejsze odpowiadają również za wykonywanie funkcji sterujących.

To właśnie dzięki prawidłowemu prowadzeniu jest możliwe zapewnienie sprawnej ewakuacji, a tym samym zapobiegnięcie rozprzestrzeniania się ognia. Oferowane rozwiązanie wyróżniają również funkcje informacyjne i monitorujące, które są wykonywane przez centralę i odpowiednie moduły funkcyjne.

Stawiająć na system sygnalizacji pożaru wybierasz rozwiązanie, które pozwala na zminimalizować straty materialne i ludzkie powstałe w wyniku pożaru - najpoważniejsze zagrożenia. Choć najczęściej stosuj się je w obiektach komercyjnych i publicznych, gdzie występuje duże natężenie zasobów ludzkich lub materialnych, to warto rozważyć ich instalację również w miejscach o mniejszej powierzchni.

Zaznaczamy, że tylko fachowe zaprojektowanie i właściwe dopasowanie systemu, połączone z rzetelnym wykonaniem instalacji, jest kluczowe w zapewnieniu właściwego poziomu bezpieczeństwa. Gwarantujemy, że wszelkie usługi są wykonywane zgodnie z wymaganiami formalnymi i technicznymi, a także obowiązującymi przepisami.

 

System sygnalizacji pożaru

System Sygnalizacji Pożaru – jego przegląd i konserwacja

Bardzo ważnymi działaniami związanymi z Systemem Sygnalizacji Pożaru są jego przegląd i konserwacja, pozwalające utrzymać go w należytej sprawności. Co ważne, ich przeprowadzanie jest wymagane przepisami prawa tj. Rozporządzeniem MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – Dz.U. 109/2010 poz. 719. Zgodnie ze wspomnianym dokumentem, każdy właściciel, zarządca bądź użytkownik obiektu jest zobowiązany do regularnego przeprowadzania przeglądów. Co więcej, punkt 2 §3 obliguje również do systematycznego poddawania przeglądom technicznym i konserwacjom urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic. Prace te powinny być wykonane zgodnie z polskimi normami, dokumentacją techniczno-ruchową oraz instrukcjami producentów.

Zaznaczamy również, że przeglądy i konserwacje systemów przeciwpożarowych oraz sprzętu gaśniczego powinny odbywać się co najmniej raz w roku, bądź częściej, zgodnie z wymaganiami producenta urządzenia. Ostateczną decyzję terminów ich przeprowadzania podejmuje się biorąc pod uwagę typ systemu, stabilność pracy, wymagany poziom bezpieczeństwa i wartość chronionego mienia. Dużo częściej przeprowadza się je w obiektach niedawno oddanych do eksploatacji, przy rozległych, wieloelementowych instalacjach i przy dużym zagęszczeniu ludzi oraz mienia. W sytuacji, gdy rozbudowana instalacja liczy więcej niż 200 elementów, zaleca się przeprowadzanie kontroli etapami, kilka razy w roku. Ważne, by w ciągu roku kalendarzowego zostały sprawdzone wszystkie elementy.

Jakie czynności obejmują konserwację i przegląd systemu p.poż?

Przypominamy, że okresowe kontrole powinny być przeprowadzane nie tylko ze względów formalnych, ale też użytkowych. Postępowanie to pozwala zminimalizować liczbę fałszywych alarmów, zachować pełną sprawność systemu przez długi czas i co najważniejsze – zapewnić niezawodność w wykrywaniu zagrożenia.

Konserwacja i przegląd systemu obejmują:

  • sprawdzenie stanu technicznego centrali i poprawności działania jej funkcji,
  • testy pracy centrali SSP w stanie dozoru, pożaru i uszkodzenia,
  • test zadziałania urządzeń linii dozorowych (czujników poprzez zadymianie, przycisków ROP) oraz reakcji centrali na sygnały pochodzące od tych elementów,
  • przegląd pamięci zdarzeń,
  • kontrola współpracy z innymi systemami bezpieczeństwa i powiadamiania,
  • przegląd poprawności punktów adresowych w pamięci centrali,
  • drobne naprawy możliwe do wykonania podczas przeglądu wraz z czyszczeniem elementów, czy zmianą konfiguracji,
  • sprawdzenie funkcji wyjściowych centrali: linii sygnalizacyjnych, sterowań pożarowych czy transmisji alarmu,
  • sprawdzenie poprawnych warunków zasilania systemu z sieci energetycznej oraz rezerwowego źródła zasilania (akumulatorów).

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.